CINTA TUHAN SUNGGUH-SUNGGUH – BLOG

Semoga torang pe artikel-artikel di blog ini boleh kase semangat pa ngoni for mo trus ba jalang deng Kristus

ARTIKEL BLOG SOMO ADA

Somo Ada

GABUNG TORANG PE KOMUNITAS
Torang dengan penuh kasih mo beking ini sama-sama…
mo Cinta Tuhan Sungguh-Sungguh dengan torang pe seluruh hidop
Love God Greatly da mulai dengan rencana baca Alkitab yang biasa-biasa, mar torang nda brenti di situ. Torang suka ja bakumpul di rumah-rumah ato greja-greja pa torang pe daerah, kong di waktu yang sama torang ta hubung daring dengan parampuang-parampuang yang datang dari seluruh dunia