Chào Mừng Các Bạn Đến Với Cộng Đoàn Của Chúng Tôi

Mong ước trong tận đáy lòng của chúng tôi là phục vụ các bạn bằng những bài học Kinh Thánh miễn phí, được dịch ra trên 20 ngôn ngữ khác nhau, cùng với việc giúp các bạn xây dựng hoặc tìm kiếm một cộng đồng yêu thương cho những người phụ nữ trong chính ngôn ngữ của các bạn.

WHAT IS LOVE GOD GREATLY?

Love God Greatly is a global movement that helps women love God greatly with their lives…one Bible study, one translation, one woman at a time.

LOVE GOD GREATLY LÀ GÌ?

Love God Greatly là một hoạt động toàn cầu giúp đỡ những người phụ nữ yêu Chúa hết mình, hết đời sống mình…Chỉ Cần một bài học kinh thánh, một bản dịch, một người phụ nữ là có thể thực hiện được.

TÂM TÌNH CỦA CHÚNG TÔI KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NÀY

Người sáng lập của Love God Greatly là Angela Perritt. Cô thảo luận sự đam mê của mình về ơn gọi mục sư và sự tràn đầy tình yêu của Chúa cho những người phụ nữ trên toàn thế giới.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Giúp đỡ những người phụ nữ yêu Chúa hêt mình, hết đời sống họ…
Chỉ Cần một bài học kinh thánh, một bản dịch, và một người phụ nữ là có thể thực hiện được

GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi nối vòng tay lớn và liên kết lại cho mục đích….
Yêu Chúa Hết Mình, hết đời sống chúng tôi….

Love God Greatly bắt đầu với một kế hoạch đọc kinh thánh đơn giản, nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Chúng tôi muốn tập họp ở nhà hoặc những nhà thờ trong vùng, trong khi những người khác kết nối online với những ngưỡi phụ nữ trên toàn cầu.

CẦN NGƯỜI

Chúng tôi kêu gọi các bạn hãy đi xa hơn là chỉ tham gia mà hãy trở thành những thành viên cộng tác tiếp qua việc giúp chúng tôi biên dịch những bài học.

GIA NHẬP NHÓM LOVE GOD GREATLY

Gia nhập nhóm Facebook riêng để học online với những người sử dụng cùng ngôn ngữ với bạn.