V Love God Greatly veríme tomu, že Božie Slovo je živé a účinné. Veríme tomu, že slová Písma majú moc a sú platné pre život v každej dobe a v každej kultúre. Zároveň vieme, že Biblia bola napísaná konkrétnym adresátom v určitej kultúre a v špecifickej dobe. Veríme, že ak chceme Bibliu interpretovať správne, musíme rozumieť kontextu a kultúre, v ktorej pôvodný text vznikol.

Pri štúdiu Biblie používame metódu SOAP. Skratka je prevzatá z angličtiny
a znamená Písmo (Scripture), Pozorovanie (Observation), Aplikácia (Application)
a Modlitba (Prayer). Je v tom veľký rozdiel, keď si čítame Písmo len tak, jednoducho a keď zámerne spomalíme, aby sme sa nad textom skutočne zamysleli. Vtedy zrazu začnú niektoré slová získavať zvláštny význam. Metóda SOAP nám umožňuje zahĺbiť sa do Písma a vidieť viac, ako keby sme si verše len narýchlo prečítali. Pomôže nám byť nielen poslucháčmi Slova, ale aj jeho činiteľmi (Jakub 1:22).

Zakaždým si prečítame pasáž z Písma, vyznačenú v pláne čítania na daný deň a potom zopár veršov preštudujeme pomocou metódy SOAP. Sme presvedčené, že vďaka tomu získame hlbšie pochopenie Písma a následne ho dokážeme lepšie preniesť do praxe.

Metóda SOAP pozostáva zo 4 krokov:
1. S ako PÍSMO (SCRIPTURE). Napíš si verše aspoň raz. Spomaľ a odpíš odsek
z textu; sústreď sa na to, čo píšeš. Vždy je nápomocné, ak si ho napíšeš viac než raz.
2. O ako POZOROVANIE (OBSERVATION). Venuj nejaký čas dôkladnému pozorovaniu. Čo vidíš vo veršoch, ktoré si čítaš? Kto bol pôvodný adresát textu? Ku komu autor hovorí? Aké kultúrne prvky zohrávajú úlohu? Opakujú sa niektoré slová alebo témy? Aké umelecké prostriedky autor používa?
3. A ako APLIKÁCIA (APPLICATION). Po dôslednom pozorovaní toho, čo sa deje v odseku, urči jeho hlavnú myšlienku alebo ústrednú pravdu. Ako môžeš túto pravdu previesť do praxe vo svojom živote?
4. P ako MODLITBA (PRAYER). Modli sa k Bohu slovami Písma. Ak ti dal pochopiť nejakú novú skutočnosť, prednes Mu ju v modlitbe. Ak Boh odkryl nejaký tvoj hriech, vyznaj ho. Modli sa pravdy, ktoré sa nachádzajú v danom odseku.

Najdôležitejšie na metóde SOAP je, aký máš vzťah k Božiemu Slovu a ako ho uplatňuješ vo svojom živote. Čas strávený v Božom Slove nikdy nie je premrhaný. Ono je mocné a účinné. Vyhraď si čas na jeho dôkladné štúdium a objavuj pravdu o Božom charaktere a o Jeho láske k svetu.

Melissa

preklad z blogu Žofka Bánová