Náš Príbeh

Dúfame, že naše svedectvá ti prinesú
inšpiráciu a povzbudenie

PRÍBEHY UŽ ČOSKORO

Už čoskoro

PRIDAJ SA K NÁM

Naplnené láskou a držiac sa za ruky sa spájame s rovnakým cieľom …
milovať Boha nesmierne naším životom …

Miluj Boha nesmierne začína jednoduchým plánom čítania Biblie, ale tým to nekončí. Rady sa zhromažďujeme v domácnostiach a kostoloch na miestnej úrovni, alebo sa spájame online so ženami po celom svete.