TORANG PE CERITA
Semoga torang pe kesaksian boleh mo kase inspirasi deng
semangat for ngoni

Meivie
Manado, Indonesia

Kita bilang makase banya pa Tuhan lantaran bole ada buku-buku Pendalaman Alkitab LGG. Itu menolong skali for torang bisa blajar deng cari mangarti tu ayat-ayat Firman Tuhan yang torang baca. Bukang cuma ja babaca mar bole lei for mo gale lebe dalam. Kong lei waktu torang tulis apa yang torang ada blajar, torang mo lebe inga banya hal. Kita bersyukur skali lantaran banya plajaran yang Tuhan da kase tunjung pa kita sampe kita bole mo batumbu dalam Tuhan pe firman.

GABUNG TORANG PE KOMUNITAS
Torang dengan penuh kasih mo beking ini sama-sama…
mo Cinta Tuhan Sungguh-Sungguh dengan torang pe seluruh hidop
Love God Greatly da mulai dengan rencana baca Alkitab yang biasa-biasa, mar torang nda brenti di situ. Torang suka ja bakumpul di rumah-rumah ato greja-greja pa torang pe daerah, kong di waktu yang sama torang ta hubung daring dengan parampuang-parampuang yang datang dari seluruh dunia