Pemberi Dukungan dan Tidak Mencari Keuntungan

Sumber dana dari pelayanan ini organisasi LGG torang dapa dari banya sumbangan donasi deng hasil penjualan tu jurnal pendalaman Alkitab secara online. Ini LGG adalah salah satu 501©(3) organisasi nirlaba yang so ta daftar (non-profit organization).

100% dari hasil tu penjualan jurnal pendalaman Alkitab itu, torang kase bale for mo dukung pelayanan Love God Greatly deng tolong pa torang for boleh mo trus terjemahkan tu jurnal pendalaman Alkitab ka lebe dari 20 bahasa. Sejalan deng torang pe misi for mo tola pa parampuang-parampuang supaya boleh mo mengasihi Tuhan Allah lebe sungguh segenap dorang pe hidop, mo dalami Tuhan pe Firman dalam dorang pe bahasa, setiap parampuang boleh mo diubahkan deng torang boleh mo se sadia berbagai sumber – bahkan ribuan sumber – for setiap parampuang di berbagai negara.

Boleh kah ngoni tolong pa torang for mo lengkapi lebe banya parampuang-parampuan di berbagai negara, deng di dalam berbagai bahasa?