ကျွန်မတို့၏ မိသားစုမှ ကြိုဆိုပါသည်။

ကျွန်မတို့၏ ဆန္ဒမှာ သင့်အတွက် အခမဲ့ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းသင်ခန်းစာများကို ပြင်ဆင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ စကားပေါင်း ၂၀ ကျော်ဖြင့်ရနိုင်ပြီး သင့်အတွက် ချစ်စရာကောင်းသော မိသားစုများကို ရှာဖွေပြီး အမျိုးသမီးများက မိမိဘာသာစကားဖြင့် ကျမ်းစာအတူလေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဘုရားသခင္အားႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္းသည္ မည္သည္႔အရာျဖစ္နည္း။

ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္းသည္ တကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္အား အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ႀကီးျမတ္စြာ ခ်စ္ရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာေလ႔လာျခင္းတစ္ခု၊ ဘာသာျပန္တစ္ခု၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး။

သာသနာလုပ္ငန္း၏ေနာက္ကြယ္က ကြ်န္မတုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵ

ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္း တည္ေထာင္သူ အင္ဂ်လာ ပါရစ္ က သူမ၏ သာသနာလုပ္ငန္းစိတ္ထက္သန္မႈကုိ ေဆြးေႏြးထားၿပီး ကမာၻတစ္၀န္းလုံးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း သြန္းေလာင္းေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္မ်ားႏွင္႔ေတြ႕ဆုံပါ

ကြ်န္မတုိ႔၏ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဘာသာစကားေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျဖင္႔ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရက္ေရာစြာျဖင္႔ အယ္လ္ဂ်ီဂ်ီ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သူတုိ႔ဘာသာစကားသုိ႔ ဘာသာျပန္ျခင္း ေၾကာင္႔သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ အေၾကာင္းကုိ သိႏုိင္ရန္ ဗီဒီယုိတြင္ ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါသည္။

ကြ်န္မတုိ႔ ဇာတ္လမ္း

သူတုိ႔ဘ၀အသက္တာအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အကူအညီျဖစ္ေစရန္ —
က်မ္းစာေလ႔လာျခင္းတစ္ခု၊ ဘာသာျပန္တစ္ခု၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ကြ်န္မတုိ႔ မိသားစုႏွင္႔ ဆက္သြယ္ပါ

ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ လက္ကုိကုိင္ကာ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကြ်န္မတုိ႔ ညီညႊတ္ၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀အသက္တာအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ရန္

ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္း သင္ခန္းစာကုိ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ျဖင္႔ စတင္ၿပီးေနရာတြင္ ၿပီးဆုံးသည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္မ်ား ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အြန္လုိင္းနွင္႔ ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။

လုိအပ္ေသာအရာမ်ား

ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ဖတ္ၿပီး ပုိၿပီးေလးနက္ေသာအရာမ်ားကုိ ေလ႔လာၿပီး ဘာသာစကားျဖင္႔ ဘာသာျပန္ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ရုိက္ ေထာက္ပံ႔ႏုိင္ပါသည္။

က်မ္းစာေလ႔လာျခင္း

ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ရႏုိင္ပါသည္။

ဆုတောင်းခြင်း၏ အတေးပါမှု

အကြီးမြတ်ဆုံးသောလြ်သဆာင

အစအဦး၌

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင္႔ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း

ဧသတာ

စကားလုံးမ်ားအေရးႀကီးသည္

ေအာင္ပြဲႏွင့္ အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း

မိကၡာအနာဂတၱိက်မ္း

သစၥာရွိေသာ ခ်စ္ျခင္း

သတၱိရွိျခင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

ကယ္တင္ရွင္

ေယာန

မုသာအထက္တြင္ ရွိေသာ အမွန္တရား

၁ ႏွင္႔ ၂ သက္သာေလာနိတ္စာေစာင္

ယာကုပ္ ၾသ၀ါဒစာ

ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္း အဖြဲ႕တြင္ ၀င္ပါ

သင္႔စကားျဖင္႔ အတူတကြေလ႔လာရန္ ေဖ႔စ္ဘုတ္ သီးသန္႔အဖြဲ႕သုိ႔ ၀င္ေရာက္ပါ။