ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШАТА ОБЩНОСТ

Желанието на сърцето ни е да ви служим чрез предоставяне на безплатни ресурси за изучаване на Библията на повече от 20 езика, като същевременно ви помагаме да изградите или намерите любяща общност от жени на вашия език.

КАКВО Е ОБИЧАЙ БОГ ВСЕОТДАЙНО?

Обичай Бог Всеотдайно е глобално движение, което помага на жени да обичат Бог всеотдайно с живота си… чрез един библейски курс, един превод, една жена в момента.

ЗАД КУЛИСИТЕ

Основателката на Обичай Бог Всеотдайно, Анджела Перит, обсъжда страстта си към служението и преливащата Божа любов към жени по целия свят.

НАШИТЕ ПРЕВОДАЧИ

Обичай Бог Всеотдайно предлага курсови, които могат да се свалят на 20+ езика. Това е възможно само чрез щедрата работа на жените по целия свят, които превеждат курсовете на Обичай Бог Всеотдайно на техния език. Гледайте видеото, за да чуете някои от техните истории.

НАШАТА ИСТОРИЯ

Нашата родина е малка източноевропейска страна. Според статистическите данни българите наброяваме около 7 милиона души. Гордеем се с прекрасното крайбрежие на Черно море, чистите води на Рилските езера, калдъръмените улички на старите градове и чудесна кухня. Всяка година множество туристи посещават България. Източното православие е преобладаващата религия, но през последните години се наблюдава увеличаване броя на протестантските църкви. Тук много хора живеят в бедност и лишения. Имигрирането е често явление, а резултат от това са разбитите домове и разделените семейства. В тези условия българката е борбена жена. Тя има специфично влияние в дома си и е отговорна за запазването на традиционните ценности. Снабдена с материалите на LoveGodGreatly тя е верен свидетел за Господ Исус в тази част на света.

Краси (Krassi)

Здравейте. Казвам се Краси и съм на 39 години. Родена съм и израстнах в малък град в Южна България. Приех Господ Исус за свой Спасител благодарение на мойте дядо и баба. Преди години семейството ми имигрира в Испания. Не говорех испански и това бе още една причина да се отдалеча от църквата. В труден за мен момент от живота ми Господ насочи погледа ми към събрание на вярващите в близкия град. Сега съм щастливо омъжена с малко дете. Чрез испански приятелки открих LoveGodGreatly и вече две години заедно с Деница превеждаме курсовете на български. Моето искрено желание е чрез тези материали повече жени да изграждаме лични взаймоотношения с Бог ежедневно. За слава на нашият Бог

Hello. My name is Krassi and I’m 39 years old. I was born and grew up in a small town in southern Bulgaria. I received the Lord Jesus as my Savior thanks to my grandfather and grandmother. Years ago my family immigrated to Spain. I did not speak Spanish, and that was another reason to get away from the church. In a difficult moment of my life, Lord directed my gaze at a gathering of believers in the nearby city. Now I’m happily married and we are blessed with a young girl. Through spanish girlfriends I found LoveGodGreatly and for two years together with Denitza we have translated the courses in Bulgarian. My sincere desire is that through these materials more Bulgarian women build personal relationships with God daily. For the glory of our God.

Деница (Denitza)

Аз съм Деница, 42 годишна и съм част от LGG-Bulgaria. Аз израстнах в Стара Загора. Сега живея в U.S.A. Имигрирах когато бях на 24 години. Съпругът ми винаги ходеше на църква когато се запознахме. Една неделя пожелах да отида с него и след кратко време приех Исус за мой Спасител. Живеем с двамата ни сина в Wisconsin. Започнах да превеждам курсовете на LGG преди около 1 година и половина. Исках, тогава и все още, жени които говорят моят език да имат същите ресурси за изучаване на Библията като мен. Сега вече имаме курсове и за деца! През последната година виждам, че Бог работи чрез нашите преводи и съм благодарна, че Той е във всички детайли! Чрез курсовете, също така, се запознах с чудесни българки, които посвещават живота си на Бог. Обичайки Бог Всеотдайно!

I am Denitza, 42 years old and part of LGG-Bulgaria. I grew up in Stara Zagora. I now live in the U.S.A. I immigrated when I was 24 years old. My husband always went to church when we met. One Sunday I wanted to go with him, and after a short time I accepted Jesus as my Savior. We live with our two sons in Wisconsin. I started translating the LGG courses about a year and a half ago. I wanted, then and still, women who speak my language to have the same resources to study the Bible as I did. Now we have courses for children too! In the last year I have seen that God works through our translations and I am grateful that He is in all the details! Through the courses, I also met wonderful Bulgarian women who devote their lives to God. Loving God Greatly!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА ОБЩНОСТ

Обичайки преплитаме ръце и се обединяваме за тази цел…
да Обичаме Бог Всеотдайно с живота си…

Обичай Бог Всеотдайно започва с обикновен план за четене, но не спираме там. Обичаме да се събираме в домове и църкви, докато други се свързват онлайн с жени по целия свят.

НУЖДАТА

Бихме искали да ви поканим да излезете извън журнала и да станете партньор в пряката подкрепа на превеждането на курса

БИБЛЕЙСКИ КУРСОВЕ

Налични на Български

СПАСИТЕЛ

Божиите Обещания

Йона

Истината над Лъжите

Солунци

Страх и Безпокойство

Яков

Името Му Е...

Филипяни

Писма до Тимотей

Напълно Посветени

Рут

Съкрушен и Изкупен

Живот в Мъдрост

Бог с Нас

Ти си Опростен

Давид

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ОБИЧАЙ БОГ ВСЕОТДАЙНО ГРУПА

Присъединете се към нашата лична Facebook група, за да изучавате онлайн с други на вашия език.