DARCAMI PODPOROVANÁ A NEZISKOVÁ

Misia LGG je financovaná štedrými podporovateľmi a online predajom našich Biblických zápisníkov. LGG je 501(c)(3) nezisková organizácia pod dohľadom predstavenstva, ktoré za ňu zodpovedá.

100% všetkých financií získaných z predaja Biblických zápisníkov je použitých pre službu, aby sme mohli ďalej prekladať štúdie do viac ako dvadsiatich jazykov. Aby sme pomohli ženám milovať Boha nesmierne, rozdávame ženám po celom svete desiatky tisícov materiálov.

Pomôžeš nám, aby sa mohlo viac žien dostať k týmto materiálom, vo viacerých krajinách a jazykoch?