Paghakbang sa Karunungan [Tagalog]

$11.99

Ang Aklat ng Kawikaan ay dinadala tayo ng harapan sa mga matatalino at mangmang at ang kinahihinatnan ng kanilang mga desisyon.Ang pag aaral ay personal, madalas ito ay direkta sa kung ano ang ating hinaharap, ito ay tumatalakay sa mga bagay o pagkakataon na maaari tayong matukso at lumayo sa Panginoon. Sa anim na linggong pag aaral na ito, tayo ay dadalhin ng Kawikaan sa direktang tema nito sa ating pananalita,mga pakikipag ugnayan, trabaho at yaman sa gitna ng mga tukso sa buhay. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, dito tayo dadalhin ng Aklat ng Kawikaan. Ginagamit Niya ang mga kawikaang ito upang tayo ay dalhin sa daan ng karunungan at ipinapakita Niya ang bunga ng pagtitiwala sa karunungang hatid ng pagsunod sa Kanya, upang ang ating tiwala ay lubos nating ipagkaloob sa Kanya.

Description

Ang Aklat ng Kawikaan ay dinadala tayo ng harapan sa mga matatalino at mangmang at ang kinahihinatnan ng kanilang mga desisyon.Ang pag aaral ay personal, madalas ito ay direkta sa kung ano ang ating hinaharap, ito ay tumatalakay sa mga bagay o pagkakataon na maaari tayong matukso at lumayo sa Panginoon. Sa anim na linggong pag aaral na ito, tayo ay dadalhin ng Kawikaan sa direktang tema nito sa ating pananalita,mga pakikipag ugnayan, trabaho at yaman sa gitna ng mga tukso sa buhay. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, dito tayo dadalhin ng Aklat ng Kawikaan. Ginagamit Niya ang mga kawikaang ito upang tayo ay dalhin sa daan ng karunungan at ipinapakita Niya ang bunga ng pagtitiwala sa karunungang hatid ng pagsunod sa Kanya, upang ang ating tiwala ay lubos nating ipagkaloob sa Kanya.

You may also like…

Grab a journal, build a community,
change women's lives.

Shop our Bible study for women, Lent: A Season of Drawing Closer to God!

Thanks! Make sure you like our Facebook / Instagram / Pinterest pages - and let us know if you'd like to get involved with sharing God's Word with women globally!

Pin It on Pinterest