Mangangaral: Hanapin Ang Tunay Na Halaga Ng Buhay [Tagalog]

$11.99

Sa walong linggong pagaaral sa aklat ng Mangangaral, ang ating mga katanungan ukol sa tunay na kahulugan ng buhay ay dadalhin tayo kay Solomon. Ang makahulugang pagpapatunay na upang mahanap natin ang ating kahalagahan sa ating buhay, tayo ay dapat makakilala sa ating Panginoon, sundin siya, isabuhay ang mga aral at pagyamanin ang ating mga buhay ng naaangkop sa katuruan ng ating Panginoon.

Description

“ANG LAHAT AY KALAYAWAN SA…. MUNDO LAMANG” Dito nagsisimula at nagtatapos ang isa sa pinakamahirap at masalimuot na pag aaral sa isang aklat sa Biblia. Ito ay nagpapahiwatig ng labis na kawalan ng pag asa o direksyon sa ating buhay, sa sobrang pagpapahalaga sa mga bagay na materyal na ating natatamasa dito sa mundo. Ngunit sa masusing pag aaral nito, dito natin maiintindihan ang labis na ligaya at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sa walong linggong pagaaral sa aklat ng Mangangaral, ang ating mga katanungan ukol sa tunay na kahulugan ng buhay ay dadalhin tayo kay Solomon. Ang makahulugang pagpapatunay na upang mahanap natin ang ating kahalagahan sa ating buhay, tayo ay dapat makakilala sa ating Panginoon, sundin siya, isabuhay ang mga aral at pagyamanin ang ating mga buhay ng naaangkop sa katuruan ng ating Panginoon.

You may also like…

Grab a journal, build a community,
change women's lives.

Thanks! Make sure you like our Facebook / Instagram / Pinterest pages - and let us know if you'd like to get involved with sharing God's Word with women globally!

Pin It on Pinterest