David: Ang Kanyang Istorya Ay Istorya Nating Lahat [Tagalog]

$11.99

Sa loob ng walong linggong pag-aaral natin sa Pag-ibig ng Diyos Mahusay na pag-aaral ng Bibliya, ang pag-aaral natin sa buhay ni David ay magdadala sa atin sa isang mas mahusay na Pastol, Kaibigan at Hari.

Categories: , Tags: ,

Description

Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung gagamitin ng Diyos ang isang tulad mo? Kung gayon ang buhay ni David ay para sa iyo. Ang pastol, ang hari, ang mandirigma, ang kaibigan, ang makasalanan at ang taong may malalim at matibay na paniniwala sa Diyos. Si David ay tanyag sa pagkakaroon ng maraming titulo sa buong buhay niya, ngunit siya ay pinaka tanyag bilang isang tao na ang puso at kalooban ay nawawangis sa Diyos. Sa buhay ni David nasasalamin ang malalim at matatag niyang tiwala sa Diyos at ang kanyang pagkamatapat ay tunay at wagas, batay sa masusing pagaaral, ang buhay ni David ay nabalot din ng maraming panlilinlang, kalungkutan at pagdududa. Paano ngayon naging isang importanteng karakter sa Bibliya si David? Si David na makasalanan ay kinalinga ng isang matapat at mapagmahal na Diyos. Sa walong linggong pagaaral natin sa Love God Greatly Bible study, ang pagaaral natin sa buhay ni David ay dadlhin tayo sa isang higit na mabuting Pastol, Kaibigan at Hari. Tuwing Lunes at Martes tayo ay magaaral ukol sa buhay ni David, Miyerkules at Huwebes ay para sa buhay ni Hesus at ang Biyernes ay para sa ating masusi at malalim na pagninilay nilay. Sa ating sama samang pagaaral ating tignan kung saan nakikita ang katapatan ng ating Diyos, kabaitan, pagpapasensiya, katarungan,awa at habag sa buhay ni David, pagkat ang Diyos ni David ay siya rin nating Diyos. Ang buhay na inilaan ng Diyos kay David ay puno ng pagsubok at saya kaya marapat lamang na tayo bilang mga kababaihan ay masalamin sa atin ang loob at puso ng Diyos kahalintulad ni David.

You may also like…

Grab a journal, build a community,
change women's lives.

Shop our Bible study for women, Triumph Over Trials: 1 & 2 Peter!

Thanks! Make sure you like our Facebook / Instagram / Pinterest pages - and let us know if you'd like to get involved with sharing God's Word with women globally!

Pin It on Pinterest