<a href="https://lovegodgreatly.com/polish/give/">Wesprzyj</a>

W CO WIERZYMY

Nasza misja, polegająca na pomaganiu kobietom kochać Boga niezmiernie, kształtowana jest w oparciu o nasze przekonania na temat Boga i sposobu w jaki objawił się nam w swoim Słowie.

Oto krótkie podsumowanie prawd, które wyznajemy:

Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który zmarł za nas na krzyżu, byśmy mieli życie wieczne oraz w Ducha Świętego, który wyposaża nas we wszystko co potrzebujemy do świętego życia.

Wierzymy, że Biblia jest niezawodnym i niezachwianym Słowem Bożym, a Kościół tworzą ludzie ze wszystkich narodów, którzy zaufali Jezusowi i oddali Mu swoje życie, powołani do głoszenia Ewangelii, aż do ponownego przyjścia naszego Pana.

DOŁĄCZ DO N ASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Z miłością otwieramy ramiona i jednoczymy się w tym celu …
aby kochać Boga niezmiernie całym swoim życiem…

Kochaj BogaNiezmiernie zaczyna się od prostego planu czytania Biblii, ale nie poprzestajemy na tym. Lubimy spotykać się w domach i lokalnych kościołach, podczas gdy inni łączą się dzięki Internetowi z kobietami na całym świecie.