<a href="https://lovegodgreatly.com/polish/give/">Wesprzyj</a>

POZM – METODA STUDIOWANIA BIBLII

W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO

W Kochaj Boga Niezmiernie wierzymy, że Słowo Boże jest żywe i aktywne. Wierzymy, że słowa Pisma Świętego są potężne, skuteczne i odpowiednie dla życia we wszystkich czasach i każdej kulturze. Wiemy również, że Biblia została napisana do określonych odbiorców, w określonych czasach. Wierzymy, że aby poprawnie interpretować Biblię, musimy zrozumieć kontekst i kulturę oryginalnych pism.

Studiując Biblię, korzystamy z metody POZM. Akronim ten oznacza Pismo Święte, Obserwację, Zastosowanie i Modlitwę. Czytanie Pisma to jeden aspekt. Jednak kiedy wchodzisz w interakcję z Nim, celowo zwalniając tempo do refleksji, prawda zaczyna przemawiać do twojego serca. Metoda POZM pozwala na sięgnięcie do głębi Pisma i odkrycie czegoś więcej niż samo czytanie wersetów. Dzięki tej metodzie jesteśmy nie tylko słuchaczami Słowa, ale przede wszystkim Jego wykonawcami (Jk 1,22).

W tym dzienniku znajdziesz codzienne rozważania i kilka wersetów to studiowania metodą POZM. Czytamy fragment Pisma Świętego, a następnie stosujemy metodę POZM do kilku wersetów. Wierzymy, że stosowanie tej metody pozwala nam lepiej zrozumieć Pismo Święte, a co za tym idzie – skutecznie stosować je w naszym życiu.

Najważniejszymi składnikami metody POZM są twoja interakcja ze Słowem Bożym i jego zastosowanie w twoim życiu. Czas poświęcony na czytanie Pisma nigdy nie jest zmarnowany. Jest ono potężne i skuteczne. Poświęć czas na dokładne przestudiowanie go, odkrywając prawdę o Bożym charakterze i sercu dla świata.

Zachęcamy cię, abyś znalazła czas na studiowanie Biblii metodą POZM i przekonała się, jak bardzo wzrośniesz w Panu dzięki codziennemu rozważaniu Pisma.

P OD PISMA

ŚWIĘTEGO. Przepisz dzienne wersety, przynajmniej raz.

Zwolnij, przepisując fragment Słowa, skupiając się na tym, co piszesz.

Zapisywanie go więcej niż jeden raz jest zawsze pomocne.

O OD OBSERWACJI.

Poświęć czas na zastanowienie się nad danym fragmentem.

Co możesz zaobserwować we fragmentach, które czytasz?
Do kogo są skierowane słowa? Do kogo przemawia autor? Jakie kulturowe czynniki mają miejsce? Czy powtarzają się konkretne słowa? Jakie są użyte środki literackie?

Z OD ZASTOSOWANIA.

Po wnikliwej obserwacji co dzieje się w danym fragmencie, określ jego główne przesłanie lub prawdę.

Jak możesz zastosować je w swoim życiu?

Czy jest jakieś działanie, które musisz podjąć w świetle tej prawdy? 

M OD MODLITWY.

Módl się Słowami, które Bóg ci przekazał.

Jeśli w tym momencie Bóg objawił Ci coś poprzez swoje Słowo, módl się o to.

Wyznaj każdy grzech.

Módl się poprzez prawdę w tym fragmencie.

DOŁĄCZ DO N ASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Z miłością otwieramy ramiona i jednoczymy się w tym celu …
aby kochać Boga niezmiernie całym swoim życiem…

Kochaj BogaNiezmiernie zaczyna się od prostego planu czytania Biblii, ale nie poprzestajemy na tym. Lubimy spotykać się w domach i lokalnych kościołach, podczas gdy inni łączą się dzięki Internetowi z kobietami na całym świecie.