Jezus, siedząc nad Jeziorem Galilejskim, nauczał swoich uczniów. Jego Słowa brzmiały inaczej niż wszystko, co dotychczas słyszeli. Jezus głosił na temat stylu życia obywateli Królestwa Bożego, a swoje nauczanie rozpoczął serią wypowiedzi nazywanych...