<a href="https://lovegodgreatly.com/polish/give/">Wesprzyj</a>

Stań się częścią historii…

Niezmiernie cieszymy się, że tu jesteś! Nasza historia jest przykładem tego, co Bóg
może czynić przez grupę kobiet, które używają swoich darów dla wspólnego celu. Czy
wiedziałaś, że ponad 61% kobiet na świecie nie ma dostępu do materiałów do
studiowania Biblii lub grupy biblijnej? Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na tę
pilną potrzebę i chciałybyśmy zaprosić cię do bycia częścią naszej historii…

TO NIE TYLKO NARZĘDZIA DO STUDIUM BIBLIJNEGO… CHCEMY TWORZYĆ WSPÓLNOTĘ

Pragniemy pomóc KAŻDEJ KOBIECIE z KAŻDEGO KRAJU uzyskać dostęp do
Bożego Słowa w JEJ WŁASNYM JĘZYKU. Aby osiągnąć ten cel, Kochaj Boga
Niezmiernie rozbudowało sieć wykwalifikowanych tłumaczek, pomagających przekładać
każde studium na ponad 20 języków. W rezultacie udało nam się założyć już setki
wspólnot na świecie studiujących razem Biblię, a nasze pomoce i materiały dotarły do ponad 100 krajów świata!

Każdego roku publikujemy od 6 do 7 studiów biblijnych. Część z nich jest tematycznych, a część opartych o konkretną księgę w Biblii. Większość z nich możesz pobrać za darmo, natomiast niektóre z tych materiałów są odpłatne. Cały dochód trafia bezpośrednio na służbę KBN, dzięki czemu możemy szkolić i wyposażać nasze tłumaczki do zakładania i prowadzenia nowych, lokalnych społeczności.

DOŁĄCZ DO N ASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Z miłością otwieramy ramiona i jednoczymy się w tym celu …
aby kochać Boga niezmiernie całym swoim życiem…

Kochaj BogaNiezmiernie zaczyna się od prostego planu czytania Biblii, ale nie poprzestajemy na tym. Lubimy spotykać się w domach i lokalnych kościołach, podczas gdy inni łączą się dzięki Internetowi z kobietami na całym świecie.