RĖMĖJAI

LGG yra ne pelno siekianti organizacija, išlaikoma rėmėjų aukomis ir pajamomis gautomis už parduotus Biblijos studijų žurnalus.

100% lėšų, gautų jums įsigyjant Biblijos studijų žurnalus, grįžta atgal į LGG moterų tarnystę ir prisideda prie mūsų tikslų įgyvendinimo.

Vykdydamos savo misiją padėti moterims mylėti Dievą visu savo gyvenimu mes parūpiname dešimtis tūkstančių Biblijos studijų žurnalų.

Ar norite prisidėti prie to, jog mūsų žurnalai pasiektų dar daugiau moterų visame pasaulyje?