Viola Bolbas

Viola Bolbas

Hungarian Translator

Viola lives in Budapest, Hungary with her husband and two amazing gifts from God: her children. Since accidentally discovering Love God Greatly in 2011, she has been encouraged to dig deep and really understand what God is teaching through his Word. She really enjoys getting to know the amazing women from all over the world who want to study the Bible in Hungarian. Although she hasn’t met everyone personally, a sense of community has developed as her group members pray for each other and share. She looks forward to seeing what God has in store to reach more women with the Word of God!

Viola Magyarországon, Budapesten él férjével és Istentől kapott két csodálatos ajándékukkal – a gyermekeikkel. Mióta véletlen rátalált a Szeresd Nagyon Istent szolgálatra 2011-ben, bátorítást kapott, hogy mélyre ásson és valóban megértse, amit Isten tanítani akar Igéjén keresztül. Nagyon élvezi, hogy a világ minden tájáról egyre több nőt ismer meg, akik a Bibliát magyarul szeretnék tanulmányozni. Bár nem találkozott mindenkivel személyesen, jó közösségük alakult ki az által, hogy imádkoznak egymásért és megosztják gondolataikat. Alig várja, hogy meglássa, miként fognak még több nőt elérni az Ige által Isten tervében.

Stay up to date with the latest Bible Study tools from Love God Greatly!

Thanks! Make sure you like our Facebook / Instagram / Pinterest pages - and let us know if you'd like to get involved with sharing God's Word with women globally!