Sheila Neryssa de Jesus- Thompson

Sheila Neryssa de Jesus- Thompson

Tagalog Translator

Sheila is Filipina born and raised in the Philippines, and she now live in Moreno Valley, Southern California. She’s a mom of two only daughters, and she says this because they are 21 years apart. Her grandma introduced her to Christ at the age of 11 while washing dishes outside by the water pump. She came to the United States at age 17. She met her husband, and he introduced her to a different kind of worship with just the Bible and a hymnal. She serves as a children’s Sunday school teacher and Kids Choir director. She enjoys watching football and cheers on the Packers.

Si Sheila ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas, na nakatira na ngayon sa Moreno Valley provinsya ng Southern California, USA. Siya ay ina sa dalawang anak na babae, na 21 taon ang pagitan nila. Ang lola ni Sheila ang nagsabi sa kanya ng storia ni Kristo sa edad na 11, sa labas habang naghuhugas ng pinggan, malapit sa bomba ng tubig. Pumunta si Sheila sa Estados Unidos sa edad na 17. Nakilala niya ang asawa niya sa trabaho at siya ang nagpakita kay Sheila ng ibang uri ng pagsamba sa Diyos, napaka-simple, Bib-lia at hymnal lang. Tuwing Linngo siya ay nagtuturo sa mga bata sa Sunday School at siya ang direktor sa koro ng mga bata. Gusto niyang panuorin ang futbal at yung mga Packers na taga Green Bay ang paboritong team ni Sheila.

Stay up to date with the latest Bible Study tools from Love God Greatly!

Thanks! Make sure you like our Facebook / Instagram / Pinterest pages - and let us know if you'd like to get involved with sharing God's Word with women globally!