Petra Hr

Petra Hr

Czech Translator

Petra is currently living, working, and studying in Prague, CZ. She gave her life to Christ when a teenager and ever since has been passionate about serving young people, especially women. She has studied youth ministry and counseling and joined the LGG Translators Team in order to provide the women in her nation with more resources and ways to dig into God’s Word every day.

Petra momentálně žije, pracuje a studuje v Praze, ČR. Odevzdala svůj život Kristu, když byla teenager a od té doby je její vášní sloužit mladým lidem, hlavně ženám.
Studovala službu mládeži a pastorační činnost a k LGG Překladatelskému Týmu se přidala proto, aby mohla ženám ve své zemi poskytovat více zdrojů a způsobů, jak se ponořit do Božího Slova každý den.