Krista Taylor

Krista Taylor

Polish Translator

Krista is a missionary wife and mom to 4 little boys. After growing up in Canada, she went to university in the USA on a volleyball scholarship. Upon graduation she moved to Poland to serve God’s kingdom. After serving for 6 years as a single missionary, God crossed her path with another missionary. They quickly fell in love and got married and feel so blessed to now be serving together. She loves living in Eastern Europe and capturing the joy of childhood and family through photography. She has a passion for encouraging young women and her little boys to love Jesus with all of their heart, mind, strength and soul.

Krista jest żoną, mamą czterech chłopców i misjonarką. Wychowała się w Kanadzie. Dzięki sportowemu stypendium (siatkówka) studiowała w USA. Krótko po studiach przeprowadziła się do Polski aby tam służyć Królestwu Bożemu. Po sześciu latach służby Bóg postawił na jej drodze pewnego misjonarza. Nie trwało to zbyt długo, zanim zakochali się w sobie, pobrali się i teraz razem służą Bogu w Polsce. Krista uwielbia życie w Europie Wschodniej, uwiecznianie radości dzieciństwa i życia rodzinnego poprzez fotografię. Jej pasją jest wspieranie młodych kobiet jak i jej synków w miłości Chrystusa z całego serca, umysłu, siły i duszy.

 

 

Stay up to date with the latest Bible Study tools from Love God Greatly!

Thanks! Make sure you like our Facebook / Instagram / Pinterest pages - and let us know if you'd like to get involved with sharing God's Word with women globally!