Pernyataan Iman

Misi kami untuk menolong para wanita untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dengan kehidupan mereka yang didasari oleh kepercayaan kita akan Allah dan bagaimana Ia menyatakan diri-Nya kepada kita lewat Alkitab.
Inilah rangkuman dari apa yang kami percaya kebenarannya:

PENGAKUAN IMAN NICEA

Kami percaya kepada satu Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan.
Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah Yang Tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah Yang Sejati dari Allah Yang Sejati, diperanakkan, bukan dibuat; sehakekat dengan Sang Bapa. Dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat.
Bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga: Ia menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus dari Perawan Maria; dan menjadi manusia.
Ia disalibkan bagi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus; Ia menderita dan dimakamkan.
Ia dibangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi Kitab Suci; dan Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa.
Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaan-Nya takkan berakhir.
Kami percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan Yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak.
Bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan. Ia yang telah diberitakan lewat perantaraan para nabi.
Kami percaya satu gereja yang kudus dan rasuli.
Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.
Kami menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin.

RINGKASAN KEPERCAYAAN

Alkitab adalah perkataan Allah yang sempurna.
Allah ada dalam Tritunggal: Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus.
Ke-Tuhanan Yesus, kelahiran perawan, kemanusiaan tanpa dosa, menebus kematian di kayu salib, kebangkitan tubuh dan kenaikan ke surga.
Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Keselamatan hanya lewat iman, lewat kasih karunia, hanya di dalam Kristus.
Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang percaya, memampukan mereka untuk hidup dalam kehidupan Kristen.
Kristus akan kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.
Kebangkitan tubuh: kehidupan kekal di surga untuk semua orang percaya sejati dan penghakiman kekal di neraka untuk semua yang tidak percaya.
Gereja terdiri dari orang-orang percaya sejati dari setiap suku, bahasa, dan bangsa.
Orang-orang percaya diperintahkan untuk memberitakan kabar baik Injil.

BERGABUNGLAH DENGAN KOMUNITAS KAMI

Kami bergandengan tangan dalam kasih dan kesatuan hati untuk tujuan ini…
untuk mengasihi Tuhan Allah denga segenap hidup kami…

Love God Greatly dimulai dengan sebuah rencana bacaan Alkitab yang sederhana, tapi kami tidak berhenti disitu. Kami berkumpul di rumah-rumah dan gereja-gereja lokal kami, sementara kelompok wanita-wanita yang lain berkumpul dan berjumpa secara online di seluruh dunia.