ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Η ιεραποστολή της LGG χρηματοδοτείται από την γενναιοδωρία των δωρητών και την πώληση των ημερολογίων των Βιβλικών Μελετών διαδικτυακά. Η LGG είναι μία 501(c)(3) μη κερδοσκοπική οργάνωση και εποπτεύεται και λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο.

Το 100% των κερδών από την πώληση των ημερολογίων των Βιβλικών Μελετών επιστρέφουν στην ιεραποστολή, για να μας βοηθήσει να μεταφράσουμε κάθε μελέτη σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Σύμφωνα με την διακονία μας προκειμένου να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αγαπήσουν στον μέγιστο βαθμό τον Θεό με τις ζωές τους, μία Βιβλική μελέτη, μία μετάφραση, μία γυναίκα την φορά, δίνουμε δεκάδες χιλιάδες πηγές σε γυναίκες στην υφήλιο.

Θα μας βοηθήσεις να εξοπλίσουμε περισσότερες γυναίκες σε περισσότερες χώρες και σε περισσότερες γλώσσες;