Love God Greatly Geloofsverklaring

Wij geloven:

– De Bijbel is Gods onfeilbare Woord.

– God bestaat als Drie-eenheid: de Vader, Zoon en Heilige Geest.

– Jezus is God. We geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos menszijn, Zijn zoendood aan het kruis, de opstanding van Zijn lichaam en Zijn Hemelvaart.

– Alle mensen hebben gezondigd en komen tekort voor de glorie van God.

– Redding is er door het geloof, door genade, in Christus alleen.

– De Heilige Geest woont in de gelovigen en geeft hen de kracht om een waarlijk christelijk leven te leiden.

– Christus zal terugkeren om te oordelen de levenden en de doden.

– De opstanding van het lichaam: eeuwig leven voor alle ware gelovigen in de hemel en eeuwige straf voor alle ongelovigen in de hel.

– De gemeente of kerk bestaat uit alle ware gelovigen uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

– Gelovigen worden opgeroepen om anderen het goede nieuws van het evangelie te vertellen.

DOE MEE MET ONS

Samen houden we dit ene doel voor ogen…
God liefhebben met heel ons hart…

We geven je graag onze Bijbelstudies, maar er is meer. We komen graag met elkaar in contact. Soms bij iemand thuis of in een kerk, maar ook online maken we graag contact met vrouwen in andere landen.