HOE EN WAAROM SOAP

Elke studie bieden we een studiegids aan bij de verzen die we lezen. Deze studiegids is gemaakt om je te helpen God te zoeken in Zijn Woord en je te leren er dieper in te duiken, je aan te moedigen stil te staan bij wat je leest en echt te reflecteren op dat wat God tegen je zegt die dag.

Bij Love God Greatly gebruiken we de SOAP-bijbelstudiemethode. Voordat we beginnen, willen we graag een moment nemen om deze uit te leggen en te delen waarom we je aanraden deze methode te gebruiken tijdens je stille tijd.

Het is één ding om alleen te lezen in de Bijbel, maar als je er interactie mee hebt, bewust de tijd neemt om er echt op te reflecteren, dan springen de woorden er ineens uit. De SOAP-methode stelt je in staat je verder in de Bijbel te verdiepen en meer te zien dan wanneer je alleen de verzen zou lezen en daarna weer gewoon verder zou gaan met de alledaagse dingen.

De belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn jouw interactie met Gods Woord en jouw toepassing van Zijn Woord in je leven.

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”
(Psalm 1:1-3)

We moedigen je aan de tijd te nemen om te SOAPen tijdens onze Bijbelstudies en zelf te zien hoeveel meer je uit je dagelijkse stille tijd haalt.

Je zult versteld staan.

De belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn jouw interactie met Gods Woord en jouw toepassing van Zijn Woord in je leven.

WAAR STAAT SOAP VOOR?

S staat voor Scripture (Schrift)
Schrijf de verzen uit
Je zult versteld staan over wat God je zal openbaren, alleen al doordat je de tijd neemt om uit te schrijven wat je aan het lezen bent!

O staat voor Observation (Observatie)
Wat zie je in de verzen die je aan het lezen bent?
Wat is het beoogde publiek? Is er een herhaling van woorden?
Welke woorden vallen jou op?

A staat voor Application (Toepassing)
Hier wordt Gods Woord persoonlijk.
Wat zegt God vandaag tegen mij?
Hoe kan ik dat wat ik heb gelezen toepassen in mijn persoonlijke leven?
Wat moet ik veranderen? Is er iets wat ik moet doen?

P staat voor Prayer (Gebed)
Bid Gods Woord terug naar Hem. Neem de tijd om Hem te danken.
Als Hij iets heeft geopenbaard aan jou tijdens deze tijd in Zijn Woord, bid er dan over.
Belijd het als Hij zonde in je leven heeft onthuld. En onthoud dat Hij heel veel van je houdt!

DOE MEE MET ONS

Samen houden we dit ene doel voor ogen…
God liefhebben met heel ons hart…

We geven je graag onze Bijbelstudies, maar er is meer. We komen graag met elkaar in contact. Soms bij iemand thuis of in een kerk, maar ook online maken we graag contact met vrouwen in andere landen.