God verbreekt de schaamte

God verbreekt de schaamte

Soms zit voelt het donker in mijn binnenste; dan worstel ik met het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Dan lig ik soms in bed te vechten tegen duistere gedachten. Een akelig stemmetje fluistert dan: “Je bent niet geliefd. Het wordt nooit wat met jou. Geef dat gevecht...
De schaamte van ongeloof

De schaamte van ongeloof

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.  Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw; Hij kan Zichzelf niet...
De schande van de ontdekking

De schande van de ontdekking

Johannes 8 is één van die Bijbelgedeeltes waardoor ik God zo geweldig vind, om Zijn liefde en om hoe Hij mij en jou voor Zich wil winnen. De vrouw uit de tekst werd voor de Koning der koningen gebracht, voor Hem die de zonde haat, maar de zondaar zo liefheeft dat Hij...
Je schamen voor ziekte

Je schamen voor ziekte

Er is iets eigenaardigs aan tijd. Hoewel het iets gelijkmatigs is, met altijd zestig seconden in een minuut en zestig minuten in een uur, toch kan de tijd soms voorbijvliegen of juist voorbijkruipen. Mijn kinderen hebben samen een iPad en daar mogen ze om beurt een...
Het geloof dat de schaamte overwint

Het geloof dat de schaamte overwint

Ik hou van dat verhaal over Bartimeüs in Markus 10:46-52. Bartimeüs was een blinde bedelaar, die aan de kant van de weg zat toen Jezus en Zijn discipelen voorbijkwamen. Hij was een man wiens leven werd gekenmerkt door schaamte. In die tijd waren lichamelijke handicaps...
Schaam je niet meer

Schaam je niet meer

Toen David jong was, stond zijn leven sterk in het teken van zalving en kracht. We lezen in de Bijbel legendarische verhalen over David – met blote handen een beer en een leeuw doden, Goliath verslaan met alleen maar een steen en een slinger, gezalfd worden tot koning...