Leven en leven in overvloed

Leven en leven in overvloed

Heb je ooit een ding in het leven nagestreefd, maar ontdekte je dat je eigenlijk naar iets anders op zoek was? Ik heb dat vaak. Het kan zoiets eenvoudigs zijn als ‘denken dat een wandeling me zal helpen mijn hoofd leeg te maken’, om dan te beseffen dat het niet de...
Het lijden van Christus

Het lijden van Christus

Het feit dat God Jezus niet van het kruis heeft gered, is een van de moeilijkste waarheden om te accepteren. Jezus doorstond gewillig en gehoorzaam het onvoorstelbare, zodat wij dat niet hoefden te ondergaan. Er was geen kortere weg naar het kruis, noch een afzwakking...
Jesus de messias

Jesus de messias

De rode draad van Genesis tot Openbaring laat zien dat Jezus in de perfecte positie geplaatst is om de wereld te laten weten wie Hij werkelijk is: de Messias. We weten van Jezus’ wonderbaarlijke geboorte. We hebben gezien hoe Johannes de Doper de weg bereidde. We zijn...
Albaster

Albaster

Middenin Marcus 14 staan enkele verzen over een vrouw, Maria, die een albasten kruik met olie op Jezus’ hoofd uitgoot. Wat kunnen we van deze ontmoeting leren? • Het zou ons opnieuw moeten overtuigen dat Jezus waardig is. Niet vanwege wat Hij heeft gedaan of wat Hij...
Vervolgd, maar niet verlaten

Vervolgd, maar niet verlaten

“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het...
De hoeksteen

De hoeksteen

Heb jij ooit lastige vragen over je geloof gekregen? Of hebben mensen je lastige vragen gesteld, met als enige bedoeling je in de val te lokken? Het is nooit fijn om mee te maken, en toch geven zelfs deze momenten ons kansen om mensen op Jezus te wijzen. In Markus 11...