Door de eeuwen trouw

Door de eeuwen trouw

Een paar jaar geleden kreeg ik de kans om Marsfield, in Engeland te bezoeken, het dorp waar mijn overgrootvader is opgegroeid. Sam, zo heette mijn overgrootvader, woonde in Engeland tot aan de dood van zijn vader in 1911. In 1912 kocht Sam, nog maar 15 jaar oud, een...
Zijn plannen

Zijn plannen

Het deel van Genesis dat we vandaag bestuderen heeft voor mij iets weemoedigs. Het lijkt me zo mooi dat al de mensen op aarde dezelfde taal spraken en het met elkaar eens waren. Ik vind dat zoiets moois. Maar wat we ook zien, is dat vanwege de zonde die zich steeds...
Geweldig mededogen

Geweldig mededogen

Helaas duurde het niet lang voordat Noachs nakomelingen van zijn voorbeeld afweken en hun eigen weg gingen. Anders dan Noach, kozen Nimrod en de mensen in de steden die hij bouwde, ervoor om niet naar God te luisteren. Nimrod stond bekend als een geweldig jager, een...
Elke stap

Elke stap

En Hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen, en Hij heeft de hun tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied. – Handelingen 17:26 Het was geen toeval dat Paulus Athene bezocht. Hij was daar met...
Een geweldige belofte

Een geweldige belofte

Het verhaal van Noach en de zondvloed is voor velen van ons zo overbekend dat we het wonderlijke en het ontzagwekkende van die gebeurtenis een beetje kwijt zijn. De hele aarde overstroomde en Noach en zijn gezin bevonden zich in een of ander bouwsel dat nog nooit...
In de ark

In de ark

Wachten is niet mijn sterktste punt! Impulsiviteit, roekeloosheid en ontmoediging liggen op de loer als ik geen duidelijk eindpunt voor ogen heb in tijden dat ik ergens op moet wachten. Zeker, ik heb er dagelijks om gebeden, maar we weten allemaal wat er gebeurt als...