Maranatha

Maranatha

Toen de Christenen in de eerste eeuw het avondmaal vierden, spraken zij een gebed uit dat eindigde met ‘Maranatha’, wat betekent “Kom, onze Heer”. Als christenen mogen wij uitkijken naar de wederkomst van Jezus, naar het moment waarop Hij zal komen om alle zonde eens...
Leven in Zijn Naam

Leven in Zijn Naam

Ik hou ervan tijd te besteden aan het kijken naar een goede film. Ik geniet ervan om te verdwalen in het verhaal, proberen te achterhalen wat er aan de hand is en hoe de dingen zullen gaan. Ik raak echter erg gefrustreerd door films met een open einde. Wanneer ik heb...
Nieuw leven vandaag

Nieuw leven vandaag

In de stukken die we vandaag lezen komen we twee vrouwen tegen, elk bij een ander graf: Maria Magdalena bij het lege graf van Jezus, en Martha, de zus van Lazarus, rouwend bij het graf van haar broer. Op beide begraafplaatsen vindt een opstanding plaats. En het is ook...
De wereld zal het weten

De wereld zal het weten

De Bijbeltekst van vandaag brengt ons bij de tafel waaraan Jezus met Zijn discipelen zat, op de avond van Zijn arrestatie. Jezus bad, wetende wat Hij al wist, wat komen zou en wat Hij zou moeten doen. Hij bad voor Zichzelf, dat Hij God met het volbrengen van Zijn werk...
De taak van de zondaar om waardig te wandelen

De taak van de zondaar om waardig te wandelen

We worden aangespoord te leven op een manier die onze roeping waardig is (Efeziërs 4:1). In zijn brief aan de Efeziërs beschreef Paulus Gods roeping voor ons leven als volgelingen van Christus; hoe Hij ons koos om aan te nemen, te vergeven en te verlossen. Het voelt...
Houd Christus’ woorden in gedachte

Houd Christus’ woorden in gedachte

Maria Magdalena was de eerste die Jezus zag na Zijn opstanding. Ik vind het zo mooi dat de Heer vrouwen uitkoos om als eersten te ontdekken dat het graf leeg was. Toen het ons duidelijk was, dat wij een meisje verwachtten, hebben wij haar Madeline genoemd, afgeleid...