Een eeuwig perspectief

Een eeuwig perspectief

Ik groeide op in een christelijk gezin en kende van jongs af aan christelijke waarheden. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat we worden opgeroepen om God te aanbidden. Ik heb dit altijd begrepen als een soort dankbare houding jegens God en een uiting daarvan tijdens gebed...
Helemaal veilig

Helemaal veilig

Jaren geleden kreeg ik een smsje van een van de predikanten van onze kerk met het verzoek om voor zijn goede vriend te bidden. We wisten alleen dat de man en zijn vrouw in het ziekenhuis waren. Ik herinner me dat mijn man en ik in onze keuken stonden en onze handen...
Leven in ware vrede

Leven in ware vrede

Ik was veertien jaar toen mijn moeder, die ook mijn beste vriendin was, plotseling en op tragische wijze deze aarde verliet. Mijn leven verliep juist ongelooflijk goed. Ik was een bekende actrice in de christelijke wereld en een jonge auteur, en toen stortte alles in....
Overtreffende Vreugde

Overtreffende Vreugde

Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang! —Psalm 147:1 Ik heb zojuist Psalm 147 helemaal doorgelezen en ik voel de de zoete blijdschap in mijn hart! Ik spreek hierbij met mezelf af dat ik Psalm 147 ga...
Vreugde in Aanbidding

Vreugde in Aanbidding

U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven. – Psalm 30:12-13 God alleen kan een...
Goede en Volmaakte Geschenken

Goede en Volmaakte Geschenken

Vanaf het moment dat de wekker gaat is ons huis een wervelwind van chaos, totdat het tijd is om naar bed te gaan. Met vijf jonge kinderen is er altijd een maaltijd te bereiden, een boek voor te lezen, troep om op te ruimen, boodschappen te doen, kinderen te corrigeren...