Verlangen naar meer van God

Verlangen naar meer van God

Lieve dochter van de Allerhoogste,   In deze stille week voor Pasen zitten lezen we de laatste hoofdstukken van Johannes. Eindelijk zien we hoe Jezus onze Verlosser werd. Misschien heb jij, net als ik al vele keren gelezen of gehoord over het lijden, sterven en...
Als Maria

Als Maria

In het begin van het Evangelie van Johannes lazen we hoe Jezus Zichzelf bekendmaakte en getuigde van Wie Hij kwam. We lazen steeds vaker dat ‘men’ in Hem ging geloven. Door de woorden die Jezus sprak en de wonderen die Hij deed, kreeg Hij steeds meer volgelingen én...
Waar vind ik waarheid?

Waar vind ik waarheid?

Door mijn opvoeding en alles wat ik als kind heb meegemaakt heb ik geleerd dat het heel zinvol is om alles zelf in de hand te houden. Doordat de volwassenen om mij heen niet goed voor mij konden zorgen, leerde ik al op jonge leeftijd dat ik zelf de...
Waarom ga ik achter Jezus aan?

Waarom ga ik achter Jezus aan?

En Jezus nam de broden en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. – Johannes 6:11   Wat een uitbundige maaltijd zal dit zijn...
Niet om te veroordelen

Niet om te veroordelen

“Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen.” Vorige week was de uitdaging om het evangelie van Johannes, dat iedereen waarschijnlijk al zo vaak gelezen en gehoord heeft, toch met een nieuwe blik te bekijken. Om dat te proberen...
Vreugde voor de toekomst én nu!

Vreugde voor de toekomst én nu!

En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de minderen; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. – Johannes 2:10 Jezus maakte van water wijn. Wat een bijzonder moment moet dat zijn geweest op die...