Christus’ zegen

Christus’ zegen

Mijn dochter heeft een heel speciaal vermogen om in tien minuten en duizend woorden een verhaal te vertellen terwijl het mij lukt in één zin en minder dan een minuut. Je zou aannemen dat ze die vaardigheid had geërfd van de schrijver in de familie, maar nee –...
De belofte van nakomelingen

De belofte van nakomelingen

Abraham is voor mij één van de grootste vaders in het geloof! Niet omdat hij zoveel heeft gedaan, maar omdat hij – terwijl hij geen kind had – durfde te geloven dat God hem nakomelingen zou geven zo talrijk als de sterren aan de hemel. Hoe kon hij een God...
Advent vieren

Advent vieren

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Mattheus 1:23)   Immanuël, God met ons. De komst van Gods Zoon is de afgelopen jaren zo kostbaar voor mij geworden. Dat Jezus kwam als...
Gods verbond met de mensheid

Gods verbond met de mensheid

Vanaf het begin wilde God zich met mensen verbinden door middel van beloften of verbonden. Er zijn twee belangrijke verbonden in de Bijbel die alle andere verbonden met elkaar verbinden: het werkverbond en het genadeverbond. Het werkverbond werd in de hof gesloten met...
‘Eeuwig verbond’ introductie

‘Eeuwig verbond’ introductie

In het hele Oude Testament zien we dat God verbonden sluit met Zijn volk. Hij sloot een verbond met Noach en beloofde hem dat Hij de aarde nooit zou vernietigen. Hij sloot een verbond met Abraham en beloofde hem nakomelingen, land en een toekomstige Messias die de...