PROČ SOAP?

Čas strávený v Božím Slově není nikdy ztracený.

Pro studium Bible používáme metodu SOAP. Tato zkratka je poskládána ze začátečních písmen následujících slov:

Scripture – Slovo
Observation – Postřehy
Application – Aplikace
Prayer – Modlitba

„Prostě číst Písmo“ je jedna věc. Když ale cíleně zpomalíme, máme možnost se zamyslet, reflektovat a Písmem se více zaobírat, a tím začneme vidět jeho pravdy.

Metoda SOAP nám umožňuje ponořit se do Bible hlouběji a vidět více, než kdybychom dané verše prostě jen četly. Umožňuje nám nebýt pouze posluchači Slova, ale i podle něj jednat (List Jakubův 1:22).

Nejdůležitějšími částmi metody SOAP jsou vaše interakce s Božím Slovem a jeho aplikace do vašeho života.

JAK NA TO?

S znamená Slovo (Scripture).
Vypište dané verše alespoň jedenkrát.
Zpomalte a přepište danou pasáž. Soustřeďte se na to, co píšete.
Opsat ji víckrát než jednou není vůbec na škodu, naopak – může to být užitečné.

O znamená Postřehy (Observation).
Dejte si na čas a chvíli danou pasáž pečlivě pozorujte.
Co v daných verších vidíte? Kdo je zamýšleným publikem? Ke komu autor textu mluví? Jaké kulturní prvky je nutné vzít v potaz? Opakují se nějaká slova nebo témata? Jaké literární prostředky jsou používány?

A znamená Aplikace (Application).
Tady se Boží Slovo stává osobním.
Po pečlivém pozorování toho, co se v pasáži děje, se rozhodněte, co je hlavním poselstvím nebo pravdou vybraných veršů.
Jak můžete tuto pravdu aplikovat do vašeho života?
Jaké kroky dnes musíte s ohledem na tuto pravdu podniknout?

P znamená Modlitba (Prayer).
Modlete se k Bohu Jeho Slovem.
Pokud vám Bůh během čtení něco ukázal, modlete se za to.
Pokud ukázal na nevyznaný hřích, vyznejte ho.
Modlete se v souvislosti s dnešní pasáží.

PŘIDEJTE SE

Miluj Boha Nesmírně začíná jednoduchým plánem čtení, ale tím naše služba nekončí. Rády se spolu setkáváme, ať už doma nebo v místní církvi, zatímco některé skupinky studují společně přes internet a vytváří tak společenství žen z různých částí světa.