O Love God Greatly

Love God Greatly vzniklo v americkém Dallasu, když jeho zakladatelka Angela Perritt
trávila dny na mateřské „dovolené“ se svými dvěma malými dcerami a uvědomovala si, jak izolované se mohou ženy v některých obdobích svého života cítit.

Ne vždy měla možnost jít na biblickou skupinku nebo studovat Boží Slovo společně s dalšími
věřícími.Právě z této potřeby se zrodila myšlenka vytvářet biblické studie určené právě ženám a zároveň pro ně vytvářet i prostor (např. online), aby mohly Písmo studovat společně i na dálku, podporovat se a být si na své cestě víry vykazatelné.

Z původně pouze a nglických biblických studií je dnes díky mnoha dobrovolným překladatelkám mezinárodní služba, která vydává nejen biblické studie pro ženy, ale i další materiály ke studiu Bible v mnoha světových jazycích.

Za týmem Love God Greatly stojí tyto ženy

PŘIDEJTE SE

Miluj Boha Nesmírně začíná jednoduchým plánem čtení, ale tím naše služba nekončí. Rády se spolu setkáváme, ať už doma nebo v místní církvi, zatímco některé skupinky studují společně přes internet a vytváří tak společenství žen z různých částí světa.