<a href="https://lovegodgreatly.com/bulgarian/give/">Дарения</a>

В какво вярваме

Нашата мисия да помогнем на жени да обичат Бог всеотдайно живота си е формирана от нашите вярвания за Бог и как Той ни се е разкрил чрез Библията.

Вярваме:
~Библията е Божието Слово.
~Бог съществува в три форми: Отец, Син и Светия Дух.
~Исусовото божество, девственото раждане, безгрешното човечество, изкуплението на кръста, телесното възкресение и възнесението в небето.
~Всички сме грешници.
~Спасение само чрез вяра, само чрез благодат, само в Христос.
~Светият Дух обитава вярващите, дава им възможност да живеят християнския живот.
~Христос ще се върне, за да съди живите и мъртвите.
~Възкресението на тялото: вечен живот за всички истински вярващи в небето
и вечно наказание за всички невярващи в ада.
~Църквата е съставена от истински вярващи от всяко племе, език и народ.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА ОБЩНОСТ

Обичайки преплитаме ръце и се обединяваме за тази цел…
да Обичаме Бог Всеотдайно с живота си…

Обичай Бог Всеотдайно започва с обикновен план за четене, но не спираме там. Обичаме да се събираме в домове и църкви, докато други се свързват онлайн с жени по целия свят.