<a href="https://lovegodgreatly.com/bulgarian/give/">Дарения</a>

Защо метода SOAP-Четене с разбиране

Едно е да четеш Библията, друго обаче е да взаимодействаш с нея. Намаляваш скоростта на четене, размишляваш върху текста и внезапно думите започват да изскачат от страниците. Четенето с разбиране ти позволява да проникнеш по-дълбоко в смисъла на Писанията, да видиш нещо повече от само стихове и тогава истинското значение се разкрива. Този метод ни позволява не само да бъдем слушатели, а и изпълнители (Яков 1:22).

Най-важните съставки на метода SOAP са твоето взаимодействие с Божието Слово и прилагането му в живота ти. Никога няма да загубиш време в Божието Слово. То е силно и ефективно.

Насърчаваме те да приложиш метода SOAP към пасажите за ежедневното четене.

Какво означава SOAP-Четене с разбиране

S е за Словото

Препиши си стиховете поне веднъж.

Намали темпото и си препиши пасажа като обръщаш внимание на какво записваш

Записването на пасажа повече от един път винаги е полезно.

О е за Наблюдение

Отдели време наистина да видиш какво е в пасажа.

Какво виждаш в стиховете, които четеш? Коя е аудиторията? На кого говори писателя? Какви са културните фактори? Повтарят ли се някои думи или теми? Какво използва автора, за да ни покаже идеите си?

А е за Приложение

След като внимателно наблюдаваш какво се случва в пасажа, определи основното послание или истината на пасажа.

Как можеш да приложиш тази истина в живота си?

Какви действия трябва да предприемеш днес в светлината на тази истина?

P е за Молитва

Моли се с Божиите думи.

Ако Той ти е разкрил нещо, моли се за това.

Изповядай всеки грях, които Бог ти разкрива.

Моли се чрез истината в пасажа

Изучаването на Библията по този начин може да отнеме малко или много време, отнема толкова колкото имате. Понякога може да отнеме 10-15 минути, а понякога много повече.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА ОБЩНОСТ

Обичайки преплитаме ръце и се обединяваме за тази цел…
да Обичаме Бог Всеотдайно с живота си…

Обичай Бог Всеотдайно започва с обикновен план за четене, но не спираме там. Обичаме да се събираме в домове и църкви, докато други се свързват онлайн с жени по целия свят.