<a href="https://lovegodgreatly.com/bulgarian/give/">Дарения</a>
Преследван, но не изоставен

Преследван, но не изоставен

“10 Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи. 11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият...
Крайъгълният камък

Крайъгълният камък

“10 Не сте ли прочели това Писание: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. 11 От Господа е това. И чудно е в нашите очи“?” ~ Марк 12:10-11 Случвало ли ви се е някога да ви задават неудобни въпроси относно вашата вяра? Или да...
Молитва със сила

Молитва със сила

“24 Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.”...
Да служа

Да служа

“Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.” ~ Марк 10:45 “Какво желаете да направя за вас?” Исус демонстрира във всичко, което направи, във всеки човек, когото срещна, във всеки...
Отрежи го!

Отрежи го!

“И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,” ~ Марк 9:43 Наскоро жена в нашия град посети спешната помощ. Тя беше болна и не знаеше каква е...
Слушай Него

Слушай Него

“7 И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте.” ~ Марк 9:7 Представете си картина: отивате с няколко приятели на планина и изведнъж един от приятелите ви започва да свети ярко?! Двама непознати...