<a href="https://lovegodgreatly.com/bulgarian/give/">Дарения</a>
Кураж под наем

Кураж под наем

Имали ли сте време или сезон в живота си, когато чувствате, че живеете от смелост и вяра под наем? Случвало ли ви се е да започнете разговор с приятел с малко надежда, но в края се чувствате насърчени? Или сте били толкова отчаяни, че когато приятел дойде да ви...
Нашият велик свидетел

Нашият велик свидетел

Един от последните пъти, когато споделях евангелието, не мина добре. Всъщност беше катастрофа. Две млади дами се приближиха до мен в книжарница “Барнс и Ноубъл”, докато пазарувах за Библия. Може би защото бях в този конкретен раздел, те смятаха, че ще е...
Чиста съвест

Чиста съвест

Нищо не ме разстройва повече от неясна съвест. Това може да ме спре да заспя или да ме събуди посред нощ. Това мрънкане, болно усещане на съвестта ми. Често ми казват, че връзката с друг е нарушена. Понякога това може да бъде над малки тривиални неща, като например...
Бъди смел

Бъди смел

“10 И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат отсред тях, и да го заведат в крепостта. 11 А през следващата нощ Господ застана до него и каза: Дерзай, защото както си...
Да помним това, което Бог е направил за нас

Да помним това, което Бог е направил за нас

“19 И като ги поздрави, разказа им едно по едно всичко, което Бог беше извършил между езичниците чрез неговото служение. 20 А те, като чуха, прославиха Бога. Тогава му казаха: Ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдеи има и те всички ревностно...
Да говориш смело

Да говориш смело

“8И той влезе в синагогата, където говореше дързостно; и в разстояние на три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха до Божието царство. 9А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли...