<a href="https://lovegodgreatly.com/bulgarian/give/">Дарения</a>

Love God Greatly- Блог

Надяваме се нашите статии да ви насърчат в дневното изучаване на Божието Слово.

Преследван, но не изоставен

Преследван, но не изоставен

"10 Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи. 11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително...

Крайъгълният камък

Крайъгълният камък

"10 Не сте ли прочели това Писание: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. 11 От Господа е това. И чудно е в нашите очи“?" ~...

Молитва със сила

Молитва със сила

"24 Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25 И когато се изправите на молитва,...

Да служа

Да служа

"Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина." ~ Марк 10:45 "Какво желаете да направя за...

Отрежи го!

Отрежи го!

"И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в...

Слушай Него

Слушай Него

"7 И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте." ~ Марк 9:7 Представете си картина:...

Сърцето на учението

Сърцето на учението

"21 Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, 22 прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство,...

До края на времената

До края на времената

"5 И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколцина болни и ги изцели. 6 И се чудеше на тяхното неверие. Исус...

Докосване на вярата

Докосване на вярата

"27 като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата Му. 28 Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще...

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА ОБЩНОСТ

Обичайки преплитаме ръце и се обединяваме за тази цел…
да Обичаме Бог Всеотдайно с живота си…

Обичай Бог Всеотдайно започва с обикновен план за четене, но не спираме там. Обичаме да се събираме в домове и църкви, докато други се свързват онлайн с жени по целия свят.