Politika e privatësisë (pajtueshmëria me GDPR)

Mbledhja, përdorimi dhe shpërndarja e Informacionit. Ne jemi zotëruesit e vetëm të informacionit të mbledhur në këtë faqe interneti. Ne kemi vetëm akses në mbledhjen e informacionit që ju na jepni vullnetarisht përmes postës elektronike, ose përmes një mjeti tjetër të përshtatshëm, ose një kontakti tjetër të drejtpërdrejtë nga ju, siç është kërkesa për mbështetje. Ne nuk do t’ia shesim ose t’ia japim me qira këtë informacion askujt. Ne do të përdorim informacionin tuaj për t’ju përgjigjur, në lidhje me arsyen që na kontaktoni. Ne nuk do ta ndajmë informacionin tuaj me asnjë palë të tretë jashtë organizatës sonë, përveç aq sa është e nevojshme për të përmbushur kërkesën tuaj. Vetëm nëse nuk na kërkoni që të mos e bëjmë, ne mund t’ju kontaktojmë me email në të ardhmen për t’ju treguar në lidhje me produktet e veçanta ose shërbimet e reja ose ndryshimet në këtë politikë të privatësisë.

Porositë

Ne kërkojmë informacion nga ju në procesin e blerjes së porosive. Për të blerë nga ne, duhet të jepni informacionin e kontaktit (si emrin, adresën e postës elektronike dhe adresën e transportit) dhe informacionin financiar (si numri i kartës së kreditit, data e skadimit). Ky informacion përdoret për qëllime faturimi dhe për të plotësuar porositë tuaja. Nëse kemi probleme në përpunimin e një porosie, do t’i përdorim këto informacione për t’ju kontaktuar. Përveç kësaj, duke bërë një porosi në faqen tonë, ju pranoni të na lejoni t’ju ndjekim përmes postës elektronike, për të ndarë ide dhe informacion në lidhje me produktet që mund t’ju interesojnë. Mund të zgjidhni të dilni nga këto komunikime në çdo kohë.

Cookies

Ne përdorim “cookies” në këtë faqe. Një cookie është një pjesë e të dhënave të ruajtura në hard diskun e një vizitori të faqes për të na ndihmuar të përmirësojmë aksesin tuaj në faqen tonë dhe të identifikojmë vizitorët e herë pas hershëm në faqen tonë. Për shembull, kur ne përdorim një cookie për t’ju identifikuar, ju nuk do t’ju duhet të hyni në një fjalëkalim më shumë se një herë, duke kursyer kohë gjatë bërjes së porosive të mëvonshme në faqen tonë. Cookies gjithashtu na mundësojnë të gjurmojmë dhe targetojmë interesat e përdoruesve tanë për të rritur përvojën në faqen tonë. Përdorimi i një cookie nuk është në asnjë mënyrë i lidhur me ndonjë informacion personal të identifikueshëm në faqen tonë.

Sondazhe dhe Konkurse

Herë pas here faqja jonë kërkon informacion përmes sondazheve ose konkurseve. Pjesëmarrja në këto sondazhe ose konkurse është plotësisht vullnetare dhe ju mund të zgjidhni nëse do të merrni pjesë ose jo dhe për këtë arsye zbuloni këtë informacion. Informacioni i kërkuar mund të përfshijë informacionin e kontaktit (të tilla si emrin dhe adresën e transportit), dhe informacionin demografik (të tilla si kodi postar, mosha). Informacioni i kontaktit do të përdoret për të njoftuar fituesit dhe për të dhënë çmime. Informacioni i sondazhit do të përdoret për qëllime të monitorimit ose përmirësimit të përdorimit të kësaj faqeje.

Aksesi juaj dhe kontrolli mbi informacionin. Ju mund të zgjidhni të dilni nga çdo kontakt promovues i ardhshëm nga ne në çdo kohë. Ju mund të veproni si më poshtë në çdo kohë duke na kontaktuar përmes chatit, postës elektronike ose numrit të telefonit të dhënë në faqen tonë të internetit:
• Të shihni se çfarë të dhënash kemi në lidhje me ju, nëse ka.
• Ndryshoni / korrigjoni çdo të dhënë që kemi për ju..
• Të kërkoni të fshijmë të dhënat që kemi për ju.
• Të shpreni çdo shqetësim që keni në lidhje me përdorimin të dhënave tuaja.

Siguria. Ne marrim masa paraprake standarde të industrisë për të mbrojtur informacionin tuaj të transaksionit. Kur paraqisni informacion delikat përmes faqes në internet, informacioni juaj mbrohet si online ashtu edhe jashtë linje. Kudo që mbledhim informacione të ndjeshme (të tilla si të dhënat e kartave të kreditit), ato informacione janë të koduara dhe na transmetohen në një mënyrë të sigurt. Ju mund ta verifikoni këtë duke kërkuar një ikonë bllokimi në shiritin e adresave dhe duke kërkuar “https” në fillim të adresës së faqes në internet. Ne nuk i ruajmë të dhënat e kartës suaj të kreditit në serverat tanë. Ndërsa ne përdorim kriptimin për të mbrojtur informacionin e ndjeshëm të transmetuar online, ne gjithashtu e mbrojmë informacionin tuaj jashtë linje. Vetëm punonjësve që kanë nevojë për informacion për të kryer një punë të veçantë (për shembull, faturimi ose shërbimi ndaj klientit) u jepet akses në informacionin personal të identifikueshëm. Kompjuterët / serverat në të cilët ne ruajmë informacione personalisht të identifikueshme mbahen në një mjedis të sigurt.

Nëse mendoni se nuk jemi duke respektuar këtë politikë të privatësisë, duhet të na kontaktoni.