​SHËRBESË E SUPORTUAR NGA DONATORË DHE JO-FITIMPRURËSE

Shërbesa e Duaje Perëndinë me gjithë Zemër (LGG) financohet nga bujaria e dhuruesve dhe shitja e revistave tona të Studimit në internet. Duaje Perëndinë me gjithë Zemër (LGG) është një organizatë jofitimprurëse 501 (c) (3) dhe mbikëqyret nga një bord drejtuesish ndaj të cilëve mbahet përgjegjësi.

100% e fondeve nga revistat e blera të studimit të Biblës shkojnë përsëri në shërbesë, për të na ndihmuar të përkthejmë secilin studim në 20 gjuhë dhe më shumë. Në përputhje me misionin tonë për të ndihmuar gratë të duan Perëndinë me gjithë zemër në jetën e tyre, një studim biblik, një përkthim, një grua në të njëjtën kohë, ne u ofrojmë dhjetëra mijëra burime studimi grave në të gjithë botën.

A do të na ndihmonit të pajisim më shumë gra, në më shumë vende dhe në më shumë gjuhë?