HOEKOM GEBRUIK ONS DIE S.O.A.P. METODE?

‘n Mens kan teksverse net lees, maar wanneer jy jou tyd neem om dit REGTIG te lees, om interaksie te hê met die Woord, dan staan woorde skielik uit. Die SOAP metode maak dit vir jou moontlik om dieper te delf in die verse en meer te sien as wanneer jy net eenvoudig die verse lees en dan aangaan. Ek wil jou aanmoedig om jou tyd te gebruik om die daaglikse verse te S.O.A.P. en vir jouself te sien hoeveel meer jy sal kry uit jou daaglikse stiltetyd…. jy sal verbaas wees.

WAT BETEKEN S.O.A.P.?

Die S staan vir Scripture– jy skryf die teksverse neer…. jy sal verbaas wees om te sien wat God aan jou sal openbaar in Sy woord deur net die tyd te neem om die verse neer te skryf!

Die O staan vir Observation– wat sien jy in die verse wat jy lees? Wie is die gehoor? Is daar ‘n herhaling van woorde? Watter woorde staan vir jou uit?

Die A staan vir Application– dit is wanneer God se Woord persoonlik word. Wat sê God vandag vir my? Hoe kan ek dít wat ek nou net gelees het, toepas in my eie lewe? Is daar iets wat ek moet doen? Watter veranderinge moet ek maak?

Die P staan vir Prayer. Bid God se Woord terug na Hom. As Hy iets aan jou geopenbaar het gedurende hierdie tyd in Sy Woord, bid daaroor. Bely as Hy vir jou gewys het op sonde in jou lewe.

Om God se Woord op hierdie manier te bestudeer kan so lank of so kort wees as wat jy tyd beskikbaar het. Sommige dae kan dit net 10 of 15 minute neem, ander dae langer.

HOE S.O.A.P. EK?

Hier is ‘n persoonlike voorbeeld….

Kolossense 1:5-8

S – Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en ‘n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is.

O – (Baie kere maak ek net kort opsommings van my observasies…… dit wat ek met die eerste oogopslag waarneem wanneer ek na die verse kyk)

  • Wanneer jy geloof en liefde kombineer, kry jy hoop.
  • Ons moet onthou dat ons hoop in die hemel is…. dit wag op ons.
  • Die evangelie is die woord van waarheid.
  • Die evangelie dra vrugte en groei van die eerste dag tot die laaste.
  • Dit neem net een persoon om ‘n hele gemeenskap te verander…. Epafras.

A – Iets wat vir my vandag uitgestaan het was hoe God een man, Epafras gebruik het om ‘n hele gemeenskap te verander!!! Ek was daaraan herinner dat ons geroep is om ander van Christus te vertel…. God sal die evangelie laat versprei…. om dit te laat groei en vrugte te dra. Ek voel dat vandag se verse direk spreek tot LGG….“en net soos dit in die hele wereld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos wat dit werklik is.” Is dit nie wonderlik wanneer God se Woord so lewendig word en so direk spreek met ons net waar ons is nie?!!!! My gebed vandag is dat al die vroue wat betrokke is met hierdie Bybelstudie, God se genade sal verstaan en sal dors na Sy Woord.

P – Liewe Here, help my asseblief om ‘n “Epafras” te wees…. Om ander mense van U te vertel, en dit dan in U liefdevolle hande te los. Help my asseblief om dit wat ek gelees het te verstaan en dit toe te pas in my lewe, sodat ek elke dag meer en meer soos U sal word. Help my om ‘n lewe te lei wat die “vrugte” van geloof en liefde dra…. dat ek my hoop in die hemel sal anker; nie hier op die aarde nie. Help my om te onthou dat die BESTE nog voorlê!

Die mees belangrikste dele van die S.O.A.P. metode is JOU interaksie met God se Woord en die TOEPASSING van Sy Woord in JOU lewe.

SLUIT BY ONS GEMEENSKAP AAN

Ons vou liefdevol ons arms om mekaar en verenig vir hierdie doel…
om God heelhartig met ons lewens lief te hê.

Ons begin met ‘n eenvoudige Bybelleesplan, maar dit eindig nie daar nie. Sommige vroue kom bymekaar in hul huise en plaaslike kerke, terwyl ander aanlyn met vrouens reg oor die wêreld inskakel.