ONDERSTEUN DEUR SKENKERS EN NIE-WINSGEWEND

Die bediening van LGG word befonds deur die goedgunstigheid van skenkers en die aanlyn verkope van ons Bybelstudie joernale. LGG is ‘n 501(c)(3) nie-winsgewende organisasie en word oorsien deur ‘n Raad van Direkteure vir aanspreeklikheid.

100% van die fondse van Bybelstudie-joernale wat verkoop word gaan na die bediening om ons te help om elke studie in meer as 20 tale te vertaal. In ooreenstemming met ons missie om vroue te help om God groots lief te hê met hulle lewens, een Bybelstudie, een vertaling, een vrou op ‘n keer, skenk ons duisende hulpbronne aan vroue wêreldwyd.

Sal jy ons help om meer vroue, in meer lande en in meer tale toe te rus?