Crystal Stine

Ek het nou die dag doelloos deur Facebook geblaai toe ek op ‘n video afkom wat ‘n vriendin geplaas het. Sy het ‘n storie vertel van toe sy die fout gemaak het om haar soliede hout eetkamertafel met ‘n stoomskoonmaker skoon te maak. Om die waarheid te sê, ek het vrae gehad. Was dit ‘n klein, ligte soort stoomskoonmaker? Wat het haar daartoe gelei dat ‘n spons of papierhanddoek nie meer genoeg was om die tafel af te vee nie? Hoe vuil kon haar tafel moontlik gewees het om sulke drastiese gereedskap te benodig?

Sy het nie een van daardie vrae beantwoord nie, maar het voortgegaan om te deel dat in die proses om haar tafel met ‘n stoomskoonmaker skoon te maak, en ten spyte van al haar beste bedoelings, is die tafel verwoes. Die hitte van die stoom het die hout wit gevlek, en nou was sy paniekbevange. Wanneer jou beste planne deur die mat val en uitloop op ‘n ramp, hoe maak jy dit reg? Haar antwoord het gekom in die vorm van ‘n doen-dit-self-produk wat sy vroeër gekoop het, maar nooit gebruik het nie. Die enigste rede hoekom hierdie produk bestaan het, was om te herstel.

Op een of ander manier, op ‘n rak in haar motorhuis, het sy alreeds presies gehad wat sy benodig het om dít wat beskadig is te herstel, sodat dit weer nuut sou lyk. (Net om julle te laat weet: dit het gewerk!)

In ons Skrifgedeelte vandag sien ons dat God vooraf voorberei het vir die herstel wat Hy geweet het nodig sou wees, maar sy antwoord het in die vorm van ‘n persoon gekom. Josef was die hele tyd deel van God se plan. Die hongersnood was vir God geen verrassing nie. Die drome wat God vir Josef as ‘n jong man gegee het, was geen fout nie, en die lewe wat Josef gelei het, het hom voorberei om die hele land deur ‘n verwoestende seisoen te lei.

God het die verhouding tussen Josef en sy familie herstel. As gevolg van Josef se getroue diens aan die Farao is Josef se gesin ryklik geseën met die beste grond in Egipte, werk en voedsel vir die hele huisgesin. Die hele land het baat gevind by Josef se voorbereiding voor die hongersnood. Hy het sewe jaar lank die oortollige graan gebêre en toe die hongersnood begin het, was hy gereed om voedsel aan die Egiptenare te verkoop. Toe die volk nie meer geld gehad het om graan te koop nie, het Josef kos vir hulle gegee in ruil vir hulle vee—en so Farao se eiendom vermeerder terwyl hy die volk gevoed het. En toe daar nie meer vee oor was om mee handel te dryf nie, het Josef grond van die Egiptenare gekoop en vir hulle geld vir voedsel gegee en sodoende weereens Farao se grondgebied vermeerder.

Josef het voorberei, en God het herstel.

 “Deur my regeer die konings

en stel die maghebbers vas, wat reg is;

deur my heers die vorste en die edeles,

al die regters van die aarde.

Ék het lief die wat my liefhet,

en die wat my soek, sal my vind.” – Spreuke 8:15-17

Teen die tyd dat die hongersnood begin het, was dit twintig jaar sedert Josef se broers hom vir twintig silwerstukke aan die Midianitiese handelaars verkoop het. God het Josef doelbewus in Egipte geplaas, vir Sy doel. Josef se verhaal toon dat God getrou is om sy beloftes na te kom (die drome wat Josef gehad het, het inderdaad waar geword), en Hy gee om vir ons herstel en verhoudings. Eendag sou Jesus kom om volkome herstel te bring, maar terwyl ons van Josef lees, kry ons ‘n blik op wat gaan kom.

Miskien bid jy ook soos ek, vir herstel. Wat ook al verlore of gebroke is, vertrou op God om dit op sy perfekte tyd te herstel. Terwyl ons wag, kom ons soek na maniere om ons harte voor te berei om daardie herstel ten volle te ontvang, terwyl ons God heelhartig liefhet en nader aan Hom groei.

Week 6 Uitdaging:

Jakob het groot geloof in God se belofte geopenbaar al het hy dit nie in sy leeftyd ten volle verwesenlik gesien het nie. Neem hierdie week tyd om ‘n paar verse oor God se beloftes vir sy mense te vind. Skryf dit op ‘n notakaart en plaas dit rondom die huis om jou te herinner aan God se getrouheid en beloftehoudende karakter.

Week 6 Leesplan:

Week 6 Memoriseervers: