Ons maak voortdurend keuses. Dikwels behels ons keuses om te kies tussen die dinge van die wêreld of die dinge van God. Ons kan dikwels in die versoeking kom om die maklike uitweg te kies, wat ons toelaat om gou met die leer op te beweeg, of wat ons glo die beste is. Die lewens van Jakob en Josef wys vir ons hoe God sy kinders dissiplineer wanneer hulle die dinge van die wêreld kies en hoe Hy hulle seën wanneer hulle eerder kies om Hom te volg.

Die boek Genesis is ‘n kombinasie van twee vertellings. Hoofstukke 1–11 beskryf hoe God die wêreld geskep het, asook die begin van die mensdom, sonde, genade, verlossing en belofte. Hoofstukke 12–50 beskryf die lewens van die aartsvaders van God se uitverkore nasie: Abraham, Isak, Jakob en Josef. God het hierdie familie gekies as die een deur wie Hy sy Messias na die wêreld sou stuur, die Een wat die wêreld van sonde en dood sou red.

Die meeste Bybelkenners is dit eens dat Genesis deur Moses geskryf is gedurende die tyd toe die Israeliete in die woestyn Sin rondgedwaal het, ongeveer 1440 v.C. Die lewens van die aartsvaders is deur Moses opgeteken vir die geslag Israeliete wat die land wat God beloof het om aan hulle te gee, sou binnegaan. Terwyl hulle voorbereidings getref het om die Beloofde Land, Kanaän, binne te gaan, het die woorde van Genesis hulle herinner aan wie hulle God is en waarom ‘n lewe aan Hom gewy die moeite werd was om na te streef.

Hierdie Bybelstudie fokus op die lewens van Jakob en Josef en dit begin by Genesis hoofstuk 25. Terwyl ons hierdie manne se lewens bestudeer, sal ons die getrouheid van God aan sy uitverkore volk deur belofte, seën, dissipline, lyding, vervolging, hongersnood, toetsing, versoening en herstel ontdek. Jakob en sy gesin het voortdurend voor die keuse gestaan ​​tussen God se weë of dié van die wêreld. Terwyl hulle nie volmaak was nie, het God aangehou om in hulle lewens te werk om sy planne vir hulle te realiseer. God self was die held wat voortdurend sy mense gevorm het terwyl Hy hulle vir die toekoms voorberei het.

Ons kan leer om God heelhartig lief te hê deur sy beloftehoudende karakter te bestudeer. In hierdie studie sal ons sien wat dit beteken om in gehoorsaamheid te wandel, en ons sal die getrouheid van God sien om sy mense te dissiplineer en na Hom terug te bring wanneer hulle sondig. God is altyd getrou aan sy mense, sy beloftes en sy verbond. Mag ons ontvanklik wees om alles te leer wat Hy vir ons in die vooruitsig het, met verwagting dat Hy Homself op nuwe maniere aan ons sal openbaar terwyl ons daarna streef om Hom deur sy Woord te ken.

Benewens hierdie studie, kyk ook na “In die Begin” en “Geloof bo Volmaaktheid” vir ‘n volledige studie van die Boek Genesis!