Sara Lindsey

Soms is kinders die beste onderwysers. ‘n Onskuldige slaaptydgebed sal iets wees soos: “Dankie vir Coco (ons hond), en vir baie plek om te hardloop, en bene, en skoene, en sonskyn, en daardie lieweheersbesie wat ek op die blaar gekry het, en vir die blaar, en al die diere, en . . .” Daardie slaaptydgebede wat so rondspring kan my help om te dink aan my gesindheid, want ek was dikwels té besig om die besonderhede raak te sien, wat nog te sê om dankie te sê.

DANKBAARHEID. Beide die sekulêre wêreld en die Christelike wêreld stem saam (en sulke ooreenkomste is skaars!) dat dankbaarheid belangrik is.

Wat is dankbaarheid? Die Oxford woordeboek definieer dit as “die kwaliteit om dankbaar te wees; bereidwilligheid om waardering te toon en vriendelikheid terug te gee.”

So hoekom is dankbaarheid belangrik?

Baie wetenskaplike studies het dankbaarheid oor die afgelope paar dekades geëvalueer. Jy kan meer in hierdie navorsing delf as dit jou interesseer, maar hulle het getoon dat die beoefening van dankbaarheid talle areas in ‘n persoon se lewe verbeter, insluitend (maar nie beperk tot): verhoging van selfbeeld, verhoging van geluk, verbetering van sosiale verhoudings en ondersteuning, vermindering van depressie, en die verbetering van fisiese gesondheid.

Psalm 116 is ‘n dankgebed. Die psalmis beloof sy liefde en lojaliteit aan die Here en vertel hoe God hom uit ernstige omstandighede gered het. In reaksie op God se goedheid en getrouheid, vra die psalmis: “Hoe kan ek die Here terugbetaal vir al sy goedertierenheid teenoor my? Ek sal my verlossing vier en die Naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here nakom voor sy hele volk” (Psalm 116:12–14). Ons kan nie God se gawes in ons lewens verdien of terugbetaal nie, maar ons kan sy gawes aanvaar en ons dankbaarheid aan Hom wys in woord en daad.

Interessant genoeg is Psalm 116 een van die Egiptiese Hallel-psalms (Psalms 113—118). As deel van die Joodse tradisie is hierdie Psalms tydens die Paasfees voorgelees. Beide Matteus 26:30 en Markus 14:26 beskryf dat Jesus en die dissipels ‘n lofsang gesing het nadat hulle hul laaste maaltyd en eerste nagmaal saam voltooi het, voordat hulle na die Olyfberg gegaan het. Die lofsang word nie in daardie verse gespesifiseer nie, maar gebaseer op die tydsberekening met betrekking tot die Pasgamaaltyd en die Joodse tradisie, sou Psalm 116 voorgedra gewees het. Stop en dink hieroor: Jesus was in staat om dankbaarheid uit te spreek, selfs met die wete dat sy kruisiging op hande was.

Instruksies om dankbaar te wees is deur die Skrif versprei. Sommige dae is dit maklik, maar sommige omstandighede of seisoene is weliswaar moeilik. Hoe kan ek God moontlik dank vir ‘n dood, ‘n egskeiding, ‘n natuurramp? Ek verstaan ​​nie die hoekom agter baie dinge wat gebeur nie. Daarom bid ek die Skrif en die waarheid van wie God sê Hy is tydens aaklige, verwarrende, tragiese oomblikke. Byvoorbeeld, Deuteronomium 31:8 sê: “Die Here gaan voor jou uit — Hy sal by jou wees; hy sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie. Moenie bang of moedeloos wees nie!” Ongeag of my omstandighede goed of sleg is, ek is dankbaar dat God met my sal wees. Ek bid God se eie goddelike woorde en verkondig die waarheid daarvan.

Ek dink dat dankbaarheid soos ‘n spier is; dit word sterker met oefening. Dit het geheue en word meer outomaties met herhaling. Kom ons wees vasberade om dankbaarheid te beoefen net soos ons vasberade is om gimnasium toe te gaan of vir ‘n wedloop te oefen.

Kom ons bid vir dankbare harte en werk daaraan om doelbewus dankbaar te wees. Ons is ‘n uitverkore en geseënde volk. God se genade en barmhartigheid is in die wonderwerke – en die besonderhede.